Súťaž o tablet pre študentov FEI pre rok 2016

Zapoj sa a vyhraj tablet alebo ďalších 11 cien!

Stačí, ak získaš maturanta alebo študenta strednej školy (alebo gymnázia), aby sa oboznámil s novým, moderným študijným programom a zaregistroval na stránke http://automobilova-mechatronika.fei.stuba.sk/ (sekcia SÚŤAŽ) pre stredné školy a pri registrácii uviedol tvoje meno a osobné ID. Pravidlá súťaže nájdeš tu.

V súťaži je možné získať nasledovné výhry od sponzora:
Hlavná cena: Výkonný tablet
2. cena: USB hub a 2x USB kľúč (16 GB)
3. cena: USB hub a USB kľúč (16 GB)
Ďalšie ceny: 9 USB kľúčov (16 GB)

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V ROKU 2016

Losovanie prebehlo dňa 13.6.2015 o 14:00 v D124 na ÚAMT FEI STU Bratislava.
Prítomní: prof. M.Huba, prof. Š. Kozák, doc. D. Rosinová, doc. A. Kozáková, doc. P.Drahoš.

Odovzdávanie cien výhercom bude o 14:00 hod. v pondelok dňa 20.6.2015 v miestnosti D124.

Z databázy 28 mien študentov FEI STU, ktorí podľa pravidiel súťaže získali študenta strednej školy, aby sa zaregistroval na stránke
http://www.automobilova-mechatronika.fei.stuba.sk/

Boli vylosovaní nasledovní študenti FEI:

Cena Los Meno Kód Ročník Študijný program
1 Tablet 7 Martin Červenka 73001 3.Bc Aplikovaná informatika
2 USB hub + 2x USB kľúč 2 Erik Grech 74670 2.Bc Aplikovaná informatika
3 USB hub + 1x USB kľúč 1 Jaroslav Janovský 74464 2.Bc Elektroenergetika
4 USB kľúč 23 Júlia Sitárová 8672 2.Bc Telekomunkácie
5 USB kľúč 17 Marek Žiak 75266 2.Bc Telekomunkácie
6 USB kľúč 26 Filip Olexa 72705 3.Bc Automobilová mechatronika
7 USB kľúč 13 Pavol Goliaš 53881 1.Ing Aplikovaná informatika
8 USB kľúč 20 Patrik Mižák 80039 1.Bc Aplikovaná informatika
9 USB kľúč 21 Jakub Hažík 80506 1.Bc Robotika a kybernetika
10 USB kľúč 6 Tamás Hölgye 8768 1.Ing Aplikovaná informatika
11 USB kľúč 14 Matej Cehula 47477 1.Ing Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
12 USB kľúč 27 Patrik Karaba 53980 3.Bc Automobilová mechatronika

Ceny do súťaže venovala Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku (SSKI) a súkromná spoločnosť.
Náhradník pre ďalšie (4. až 12.) ceny je los: 3
Protokol z losovania na stiahnutie tu: Protokol_z_losovania.pdf

Ďakujeme za účasť na súťaži.