Úvod do inžinierstva AUM / ET / ENE / JFi

Študent získa základné vedomosti z tvorby elektrotechnických schém pomocou počítača, ďalej z tvorby technickej dokumentácie v elektronickej podobe využitím programu AutoCAD a jej následného využitia pri tvorbe počítačových modelov. Naučí sa používať programový systém Matlab-Simulink na základnej úrovni. Získané vedomosti bude schopný efektívne využívať pri riešení zadaných úloh a projektov vo vyšších ročníkoch štúdia.

Kód: 
B-UIE
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Elektrotechnika
Elektroenergetika
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Stupeň štúdia: 
Bakalársky
Informácie pre študentov: 

Na prvom cvičení prosíme študentov Automobilovej mechatroniky o vyplnenie krátkej ankety :). Tu je link: https://anketa.mechatronika.cool