Nekonvenčné pohony automobilov a elektromobilov

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti nekonvenčných pohonov automobilov a elektromobilov. Bude vedieť analyzovať princípy činnosti nekonvenčných pohonných systémov pre moderné automobily a elektromobily, ich mechatronických systémov so zameraním na pohonné, prevodové a podvozkové mechanizmy. Študent bude rozumieť mechatronickým prístupom k procesu navrhovania predmetných nekonvenčných systémov a metodike ich navrhovania na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých mechatronických systémov pre nekonvenčné pohony moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.

Kód: 
I-NPAE
Garant: 
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky
Informácie pre študentov: