Mechanika

Študent bude schopný riešiť statické a elasto-statické účinky síl na dokonalé tuhé a poddajné telesa s aplikáciou v Automobilovej mechatronike, Elektrotechnike, a Elektroenergetike. Naučí sa základné metódy výpočtu mechanických napätí a deformácie v mechanických prvkoch a sústavách analytickými metódami. Naučí sa základy dimenzovania elektro-mechanických a mechatronických prvkov z hľadiska ich mechanickej bezpečnosti a funkčnosti.

Kód: 
B-MECH
Stupeň štúdia: 
Bakalársky
Informácie pre študentov: 

Elektronická učebnica mechaniky: http://uamt.fei.stuba.sk/vyucbove_materialy/mechanika/