Mechanika

Kompletné sylaby prednášok a cvičení pre Automobilovú mechatroniku a Jadrové a fyzikálne inžinierstvo, informácie o podmienkach ukončenia predmetu a podobne nájdete tu.

Kód: 
B-MECH
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Stupeň štúdia: 
Bakalársky
Informácie pre študentov: 

Elektronická učebnica mechaniky: http://uamt.fei.stuba.sk/vyucbove_materialy/mechanika/