Diplomové práce - návrhy tém

Téma diplomovej práce Vedúci práce Študijný program
Algoritmus optimalizácie heterogénnych zdrojov energie v inteligentných budovách Aplikovaná informatika
Analýza IPDT systémov Štefan Chamraz Aplikovaná informatika, Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Elastodynamická analýza nosného rámu elektroformuly Justín Murín Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Elektronický systém manažmentu modulu akumulátorov Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Elektroenergetika, Elektronika, Robotika a kybernetika
Implementácia riadiaceho softvéru pneumaticko-hydraulického skúšobného zariadenia Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Integrácia kolaboratívnych robotov do bezobslužnej výroby v podmienkach digitálnej výroby podľa a v súlade s programom Industry 4.0 Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Internet of Things v inteligentných budovách Aplikovaná informatika
Manažment hybridnej pohonnej sústavy elektrických vozidiel Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Elektroenergetika, Elektronika, Robotika a kybernetika
Modelovanie a analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie Kutiš Vladimír Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Návrh a realizácia prediktívnych algoritmov riadenia na báze FPGA štruktúr Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Návrh a realizácia vysokofrekvenčného merača biopotenciálov Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Elektronika a fotonika
OBSADENÉ - Využitie moderných 3D enginov vo vizualizácii zozbieraných dát Kučera Erik Aplikovaná informatika
Ponuka tém zo strany Volkswagen Slovakia Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Prediktívne riadenie pre stabilizáciu mechatronických systémov Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Preventívne a prediktívne prehliadky CNC obrábacích strojov a kolaboratívnych robotov Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Preventívne a prediktívne prehliadky CNC obrábacích strojov a kolaboratívnych robotov Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Pridanie podpory hybridných Petriho sietí do PNeditora Kučera Erik Aplikovaná informatika
Robotizovaná prevodovka automobilu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Simulácia logistického procesu v digitálnom podniku Aplikovaná informatika, Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Spracovanie dynamického obrazu pre monitorovanie a riadenie hydraulického systému Bisták Pavol Aplikovaná informatika, Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stanovenie technologických a výrobných postupov pri výrobe cieľnikov pri bezobslužnej výrobe v podmienkach digitálnej výroby podľa a v súlade s programom Industry 4.0 Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Statická analýza nosného rámu elektroformuly Justín Murín Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Supervízorový algoritmus pre modelovanie a riadenie kritických procesov v jadrovej energetike Aplikovaná informatika
Témy z oblastí - tvorba podporného softvéru pre modelovanie a simuláciu inžinierskych úloh a iné Justín Murín Aplikovaná informatika
Témy z oblastí Arduino, vnorené systémy, IoT, robotika, senzory, webové technológie Balogh Richard Aplikovaná informatika
Témy z oblastí fuzzy, riadenie dopravných uzlov a iné Cigánek Ján Aplikovaná informatika
Témy z oblastí hardvér, Arduino, FPGA (hradlové polia) Kocúr Michal Aplikovaná informatika
Témy z oblastí Java, Android, vzdialené experimenty, sieťová komunikácia, telematika Bisták Pavol Aplikovaná informatika
Témy z oblastí komunikačné systémy a zbernice, diagnostika, inteligentné budovy, senzory a smart aktuátory Drahoš Peter Aplikovaná informatika
Témy z oblastí mikrokontroléry, Texas Instruments Minár Martin Aplikovaná informatika
Témy z oblastí mikrokontroléry, Texas Instruments Baťa Martin Aplikovaná informatika
Témy z oblastí mikrokontroléry, Texas Instruments Fuchs Peter Aplikovaná informatika
Témy z oblasti návrhu web a mobilných aplikácií Žáková Katarína Aplikovaná informatika, Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Výpočet momentov zotrvačnosti vybraných prvkov automobilu Justín Murín Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Výpočet väzbových síl medzi kolesami elektroformuly a zemou Justín Murín Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Vytvorenie komplexného modelu brzdového materiálu pomocou MKP Aplikovaná mechatronika a elektromobilita