Dizertačné práce - návrhy tém

Téma dizertačnej práce Vedúci práce Študijný program
Analýza metód rekuperácie a implementácie do systému bateriového menežmentu Fuchs Peter Mechatronické systémy (PhD.)
Autonómny systém riadenia kombinovaného energetického zdroja pre elektromobil Ferencey Viktor Mechatronické systémy (PhD.)
Hybridné inteligentné metódy riadenia mechatronických systémov Mechatronické systémy (PhD.)
Inteligentný systém riadenia mechaniky zatáčania robotického vozidla Ferencey Viktor Mechatronické systémy (PhD.)
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní Kozáková Alena Mechatronické systémy (PhD.)
Modelovanie piezoelektrických FGM systémov pomocou MKP Kutiš Vladimír Mechatronické systémy (PhD.)
Optimalizácia algoritmov riadenia pohonných elektromotorov v e-mobilite Fuchs Peter Mechatronické systémy (PhD.)
Počítačové modelovanie kmitania mechatronických systémov z kompozitného materiálu Murín Justín Mechatronické systémy (PhD.)
Počítačové modelovanie mechatronických sytémov z kompozitných materiálov Murín Justín Mechatronické systémy (PhD.)
Realizácia skúšobného stroja s elektronickým riadením Kutiš Vladimír Mechatronické systémy (PhD.)
Riadenie chladenia PEM palivového článku v energetickom systéme elektromobilu Ferencey Viktor Mechatronické systémy (PhD.)
Riadenie energetickej výkonnosti PEM palivového článku v zdrojovom systéme elektromobilu Ferencey Viktor Mechatronické systémy (PhD.)
Spracovanie biosignálov pre riadenie mechatronických systémov Fuchs Peter Mechatronické systémy (PhD.)
Vývoj nosníkových konečných prvkov pre multifyzikálnú analýzu funkcionálne gradovaných mechatronických sústav Murín Justín Mechatronické systémy (PhD.)